เผยรายชื่อ 4 แคนดิเดต ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เผยรายชื่อ 4 แคนดิเดต ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กำหนดเข้าทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ 25 ตุลาคม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ 1 พฤศจิกายนนี้

ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นั้น ล่าสุดคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมัครครบถ้วน และมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ ดังนี้

1.นางสาวสุปราณี คุปตาสา
2.นายสกล วรรณพงษ์
3.นายสังเวียน บุญโต
4.นายคุณากร เพชรคง

โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะต้องเข้าทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ และเข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล
15 ตุลาคม 2562

เผยรายชื่อ 4 แคนดิเดต ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กำหนดเข้าทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ 25 ตุลาคม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ 1 พฤศจิกายนนี้

ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นั้น ล่าสุดคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมัครครบถ้วน และมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ ดังนี้

1.นางสาวสุปราณี คุปตาสา
2.นายสกล วรรณพงษ์
3.นายสังเวียน บุญโต
4.นายคุณากร เพชรคง

โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะต้องเข้าทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ และเข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล
15 ตุลาคม 2562

เผยรายชื่อ 4 แคนดิเดต ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กำหนดเข้าทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ 25 ตุลาคม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ 1 พฤศจิกายนนี้

ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นั้น ล่าสุดคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมัครครบถ้วน และมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ ดังนี้

1.นางสาวสุปราณี คุปตาสา
2.นายสกล วรรณพงษ์
3.นายสังเวียน บุญโต
4.นายคุณากร เพชรคง

โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะต้องเข้าทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ และเข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล
15 ตุลาคม 2562

เผยรายชื่อ 4 แคนดิเดต ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กำหนดเข้าทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ 25 ตุลาคม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ 1 พฤศจิกายนนี้

ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นั้น ล่าสุดคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมัครครบถ้วน และมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ ดังนี้

1.นางสาวสุปราณี คุปตาสา
2.นายสกล วรรณพงษ์
3.นายสังเวียน บุญโต
4.นายคุณากร เพชรคง

โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะต้องเข้าทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ และเข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล
15 ตุลาคม 2562