คณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาอนุมัติเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 กว่า 224 ล้าน

คณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาเห็นชอบสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ภายในเดือนมกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้นกว่า 224 ล้านบาท รวมทั้งรายการระดับนานาชาติอื่นๆอีกกว่า 53 ล้านบาท

พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีพล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย และพันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมประชุม

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาได้อนุมัติสนับสนุนเงินรางวัลรายการระดับมหกรรมกีฬาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,362,500 บาท แบ่งเป็น นักกีฬา 154,575,000 บาท, ผู้ฝึกสอน (10% และ 20%) 23,797,500 บาท และสมาคมกีฬา (30%) 45,990,000 บาท จากผลงาน 92 เหรียญทอง 103 เหรียญเงิน 123 เหรียญทองแดง ซึ่งจะมีการจัดงานมอบเงินรางวัล และแสดงความยินดีที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายในเดือนมกราคม 2563

ขณะเดียวกันยังอนุมัติสนับสนุนเงินรางวัลรายการระดับนานาชาติ (รายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย-โลก) ตามหลักเกณฑ์กองทุนฯ จำนวน19 รายการ รวมทั้งสิ้น 53,100,000 บาท ประกอบด้วย
1. สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองฯ รายการ Bisfed 2019 Seoul Bocsia Asia-Oceania Championships ผลงาน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 1,087,500 บาท
2. สมาคมกีฬาคนตาบอดฯ รายการ 2019 IBSA Goalball Youth World Championships ผลงาน 1 เหรียญทอง เป็นเงิน 1,350,000 บาท
3. สมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ รายการ 2019 Optimit Asian & Oceania Championships ผลงาน 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 4,050,000 บาท
4. สมาคมกีฬาคูราชฯ รายการ XII World Kurash Senior Championships 2019 ผลงาน 3 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 900,000 บาท
5. สมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ รายการ 2019 USBA World Final ผลงานรุ่นทั่วไป 9 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง และรุ่นเยาวชน 1 เหรียญเงิน เป็นเงิน 5,550,000 บาท
6. สมาคมกีฬาจักรยานฯ รายการ 2019 Asian Urban Cycling Championships ผลงาน 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 300,000 บาท
7. สมาคมกีฬาบิลเลียดฯ รายการ Myanmar Open Billiards IBSF 150 up Billiards World Championships IBF 6 Red & Team Snooker World Championships ผลงาน 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 4,425,000 บาท
8. สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ รายการ BWF World Senior Championships 2019 ผลงานรุ่นสูงอายุ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 1,500,000 บาท
9. สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ รายการ BWF World Junior Championships for The Suhandinata Cup & Eye- Level Cups 2019 ผลงานรุ่นเยาวชน 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 3,000,000 บาท
10. สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสฯ รายการ 53rd Asian Bodybuilding and Physique Sport Championships 2019 ผลงานรุ่นทั่วไป 12 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รุ่นเยาวชน 1 เหรียญเงิน เป็นเงิน 3,262,500 บาท
11. สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสฯ รายการ 11th World Bodybuilding and Physique Sport Championships 2019 ผลงานรุ่นทั่วไป 12 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รุ่นเยาวชน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เป็นเงิน 8,587,500 บาท
12. สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ รายการ The 2019 IFMA Youth World Championships 2019 ผลงานรุ่นเยาวชน 10 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 1,875,000 บาท
13. สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ รายการ 2019 IFMA World Championships ผลงานรุ่นทั่วไป 4 เหรียญทอง 5 เหรียญทองแดง รุ่นเยาวชน 12 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 5,662,500 บาท
14. สมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นฯ รายการ AIBA Women’s World Boxing Championships ULAN-UDE 2019 ผลงาน 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 480,000 บาท
15. สมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นฯ รายการ ASBC Asian Junior Boys and Girls Boxing Championships Fujairah 2019 ผลงาน รุ่นเยาวชน 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 450,000 บาท
16. สมาคมกีฬาเรือพายฯ รายการ 2019 Asian Rowing Championships ผลงาน 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 5,400,000 บาท
17. สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ รายการ Asian Rugby Men’s U20 Sevens & Asia Rugby Women’s U20 Sevens เป็นเงิน 2,520,000 บาท
18. สมาคมกีฬายิงเป้าบินฯ รายการ 9th Asian Shotgun Championships ผลงาน 2 เหรียญเงิน เป็นเงิน 2,400,000 บาท
19. สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ รายการ World Roller Games 2019 ผลงานรุ่นเยาวชน 1 เหรียญทอง เป็นเงิน 300,000 บาท

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
24 ธันวาคม 2562