การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 หมดเขต 14 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอรับทุนได้ที่

คู่มือการเสนอขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

https://nsdf.or.th/wp-content/uploads/2021/08/link-2.pdf

คู่มือการเสนอขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

https://nsdf.or.th/wp-content/uploads/2021/08/Link-3.pdf

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านสวัสดิการและทุนการศึกษากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

https://nsdf.or.th/wp-content/uploads/2021/08/Link-4.pdf