กองทุนกีฬา มอบเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือ น.ส. กรนิภา พรหมทองแก้ว ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ฯ สำนักผู้ว่าการ ซึ่งป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะประธานชมรมกีฬาเปตอง กกท. ร่วมกิจกรรมเปตองการกุศลสมทบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ น.ส. กรนิภา พรหมทองแก้ว ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ฯ สำนักผู้ว่าการ ซึ่งป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

ขณะเดียวกัน นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา เป็นตัวแทนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มอบเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ น.ส.กรนิภา อีกจำนวนหนึ่ง หลังจากเมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา ดร. ก้องศักด ยอดมณี ได้มอบเงินสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลแก่ น.ส. กรนิภา ผ่านนายอภัย ไชยอมร หัวหน้างานนิติการสารต้องห้าม ฯ ไปก่อนหน้านี้

4 มีนาคม 2563