กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมปฏิบัติการไล่โควิด-19 บิ๊กคลีนนิ่งสำนักงานฯป้องกันการแพร่ระบาด

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมปฏิบัติการไล่โควิด-19 บิ๊กคลีนนิ่งสำนักงานฯป้องกันการแพร่ระบาด

นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา นำทีมพนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือบุคลากรกกท. และสมาคมกีฬาที่อยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารและอุปกรณ์สำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยกกท. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไว้ให้

ทั้งนี้ทีมงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยการช่วยกันทำความสะอาดสำนักงานกองทุนฯ ทั่วบริเวณชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากรกีฬาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานราชการอย่างเต็มที่

20 มีนาคม 2563