สมาคมกีฬาบาสเกตบอลและสมาคมกีฬาเพาะกายฯ มอบหน้ากากอนามัยให้ทีมงานกองทุนฯใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลและสมาคมกีฬาเพาะกายฯมอบหน้ากากอนามัยให้ทีมงานกองทุนฯใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย รวมทั้งสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยที่ได้อนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัยมาให้ทีมงานกองทุนได้ใช้ระหว่างปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มา ณ ที่นี้

– สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัยสีขาว จำนวน 100 ชิ้น
– สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัยสีดำ จำนวน 100 ชิ้น

23 มีนาคม 2563