รับรองคุณสมบัติรายชื่อ และลำดับหมายเลขผู้สมัครกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือก กรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” รับรองคุณสมบัติรายชื่อ และลำดับหมายเลขผู้สมัคร พร้อมมอบหมายให้ กกท.ประชาสัมพันธ์ให้นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาลงคะแนนอย่างพร้อมเพรียงในวันที่ 1 สิงหาคมนี้

ความคืบหน้าการดำเนินการเลือก กรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” หลังจากที่มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-12 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัคร 2 คน ประกอบด้วยหมายเลข 1 นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาสมัครเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 และหมายเลข 2 พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาสมัครในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 2 /2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ประชุมได้รับรองคุณสมบัติรายชื่อ และลำดับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” มาลงคะแนนอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และจะมีการนับคะแนนให้แล้วเสร็จภายในวันลงคะแนน

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
14 กรกฎาคม 2563