นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน

นายพิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ กำหนดการเปิดรับสมัคร จะเปิดให้นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และหลังจากนั้นวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. กำหนดเป็นวันลงคะแนนและตรวจนับคะแนนการเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด