ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

20