สนับสนุนเงินรางวัล ซีเกมส์ ครั้งที่ 28 พ.ศ.2558 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์