หน้าแรก แบบสำรวจ

แบบสำรวจ

แบบสำรวจ (SURVER)

ข้อมูลผลการสำรวจ (Data Reporting)

ท่านคิดว่าเว็บไซต์มีความสะดวกรวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ?
74%
มาก
18%
ปานกลาง
3%
น้อย
5%
ต้องปรับปรุง