หน้าแรก แบบสำรวจ

แบบสำรวจ

แบบสำรวจ (SURVER)

ข้อมูลผลการสำรวจ (Data Reporting)

ท่านคิดว่าเว็บไซต์มีความสะดวกรวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ?
72%
มาก
19%
ปานกลาง
5%
น้อย
4%
ต้องปรับปรุง