หน้าแรก เกี่ยวกับกองทุน ยุทธศาสตร์กองทุนฯ

ยุทธศาสตร์กองทุนฯ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2566

วิสัยทัศน์ (vision)

“เป็นแหล่งทุนที่ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านกีฬาในระดับนานาชาติ”

แหล่งทุน

          “แหล่งทุน” ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญหนึ่งในการเริ่มต้นส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ เพราะไม่ว่าจะลงมือพัฒนากีฬาด้านใดๆ ก็ตาม มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายและบริหารการกีฬาของชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จำเป็น แน่นอนว่าในการหาแหล่งเงินทุนนั้นมีมากมายหลายช่องทาง แต่ในส่วนของภาครัฐนอกจากเงินงบประมาณประจำปีแล้ว ยังมีเงินจากการที่กองทุนมีอำนาจจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ปีละประมาณ 3,000 – 4,000 ล้านบาท โดยให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บเงินบำรุงกองทุน เพื่อนำส่งเป็นรายได้ของกองทุน ซึ่งไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ภาษีจากเหล้า และบุหรี่

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ

          “ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ” เป็นการพัฒนากีฬาให้เป็นรูปธรรมทั้งระบบ เริ่มต้นจากการพัฒนาเยาวชนในจังหวัด ภูมิภาค มีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นผู้ขับเคลื่อนพัฒนากีฬาในจังหวัด และบริหารงานในรูปคณะกรรมการกีฬาจังหวัด เพื่อหาตัวแทนนักกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ โดยมีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลและพัฒนาในแต่ละชนิดกีฬา พัฒนาไปสู่ในระดับนานาชาติ ระดับมหกรรมกีฬา เช่น ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาด้านการเก็บตัวฝึกซ้อม การส่งแข่งขัน การจัดการแข่งขัน หรือการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปช่วยพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นต้น

ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านกีฬาในระดับนานาชาติ

          “ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านกีฬาในระดับนานาชาติ” กล่าวคือ จะทำอย่างไรให้ประเทศไทย เป็นผู้นำทางด้านการกีฬาให้อยู่ในแถวหน้าของระดับนานาชาติให้ได้ นักกีฬามีผลงานและสถิติที่ดี มีพัฒนาการทางด้านกีฬาที่ดีและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีอันดับการแข่งขันติดอันดับต้นๆ ในระดับโลก และสามารถสร้างชื่อเสียงตลอดจนเป็นประเทศชั้นนำ ในหลายๆ ชนิดกีฬาให้ได้

พันธกิจ (Missions)

1. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนากีฬาของชาติสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ
2. ส่งเสริมกีฬาโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาอย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4. ให้การช่วยเหลือ ดูแลสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

1. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาเป็นเลิศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้คนในชาติ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรกีฬาให้มีมาตรฐานระดับสากล ในจำนวนมากขึ้น
2. สนับสนุนการพัฒนากีฬาอาชีพและกีฬามวยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม
3. การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนากีฬาให้ครอบคลุมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
4. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬา (Sports HUB) พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสด้านกีฬา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Sports Tourism) สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้คนในชาติ
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรกีฬาด้วยการดูแลช่วยเหลือสวัสดิการ

แนวคิดจากปรัชญานำทาง (Guiding Philosophy)

“กองทุน มุ่งมั่น พัฒนากีฬา สร้างสรรค์สังคม”


กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

( National Sports Development Fund )
ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทย ในการแข่งขัน "โอลิมปิก โตเกียว เกมส์ 2020"

เกี่ยวกับกองทุน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า