หน้าแรก เกี่ยวกับกองทุน ผู้จัดการกองทุนฯ

ผู้จัดการกองทุนฯ

นางสาวสุปราณี คุปตาสา

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน
ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (National Sports Development Fund)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

( National Sports Development Fund )
ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทย ในการแข่งขัน "โอลิมปิก โตเกียว เกมส์ 2020"

เกี่ยวกับกองทุน