หน้าแรก เกี่ยวกับกองทุน ประธานกองทุนปัจจุบัน

ประธานกองทุนปัจจุบัน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

   รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

( National Sports Development Fund )
ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทย ในการแข่งขัน "โอลิมปิก โตเกียว เกมส์ 2020"

เกี่ยวกับกองทุน