ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์กองทุนฯ

          “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” เป็นกองทุนกีฬาที่เกิดขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาของชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนาองค์กรกีฬาและสมาคมกีฬาให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบของตราสัญลักษณ์จะประกอบด้วยคน 3 คน ร่วมกันชูห่วง 3 ห่วง ภายใต้วงล้อมของเปลวไฟ ซึ่งหมายถึงวงการกีฬา องค์ประกอบทั้งหมดถูกกำหนดให้ใช้สีแดง ขาว และสีน้ำเงิน แทนความหมายของชาติ และจัดวางในลักษณะที่เป็นสมมาตร (SYMMETRICAL BALANCE) ให้ความรู้สึกที่แข็งแรง มั่นคง ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย และมีรายละเอียดน้อย เพื่อให้ดูง่าย ติดตา จดจำง่าย และมีเอกลักษณ์เฉพาะ.


กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

( National Sports Development Fund )
ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทย ในการแข่งขัน "โอลิมปิก โตเกียว เกมส์ 2020"

เกี่ยวกับกองทุน