คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา

ลำดับรายชื่อตำแหน่ง
1นายโชติ ตราชูประธานอนุกรรมการ
2ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรองประธานอนุกรรมการ
3รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
อนุกรรมการ
4รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา
อนุกรรมการ
5ผู้แทนกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
6ผู้แทนสำนักงบประมาณอนุกรรมการ
7ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อนุกรรมการ
8ผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยอนุกรรมการ
9นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนาอนุกรรมการ
10นายวินัย ทองรัตน์อนุกรรมการ
11นายแพทย์อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์อนุกรรมการ
12นายนพดล เภรีฤกษ์อนุกรรมการ
13ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุกรรมการและเลขานุการ
14รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุกรรมการและเลขานุการ
15หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬาอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กลั่นกรองโครงการตามคำขอที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา แต่งตั้งคณะทำงาน โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
3. เชิญผู้ขอรับการสนับสนุนหรือผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลแก่อนุกรรมการ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา

ลำดับรายชื่อตำแหน่ง
1นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ประธานอนุกรรมการ
2ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรองประธานอนุกรรมการ
3รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา
อนุกรรมการ
4ผู้แทนกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
5ผู้แทนสำนักงบประมาณอนุกรรมการ
6ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อนุกรรมการ
7ผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยอนุกรรมการ
8พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์อนุกรรมการ
9อนุกรรมการ
10นายไมตรี คงเรืองอนุกรรมการ
11นางสาวชนาธิป ซ้อนขำอนุกรรมการ
12นายแพทย์ อรรถ นานาอนุกรรมการ
13ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุกรรมการและเลขานุการ
14รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬาอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กลั่นกรองงานด้านสวัสดิการกีฬา เงินรางวัล และทุนการศึกษา ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกำหนด และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ให้คณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาแต่งตั้งคณะทำงาน โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ลำดับรายชื่อตำแหน่ง
1พลเอก ดร. สุภมนัส ภารพบประธานอนุกรรมการ
2ผู้แทนสำนักงบประมาณรองประธานอนุกรรมการ
3ผู้แทนกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
4นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์อนุกรรมการ
5พลเอก สมควร ทองนาคอนุกรรมการ
6นายแพทย์ อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์อนุกรรมการ
7นายสัตยา อรุณธารีอนุกรรมการ
8นายปัญญา หาญลำยวงอนุกรรมการ
9ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
10ผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุน
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
11ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการและเลขานุการ
12รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬาอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทราบ
2. เสนอความเห็นหรือแนวทางในการดำเนินการตามโครงการหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
3. ให้คณะอนุกรรมการติดตามแต่งตั้งคณะทำงาน โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบหมาย


กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (National Sports Development Fund)

"ชัยชนะของคุณ คือความสำเร็จของเรา"

เกี่ยวกับกองทุน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า