คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา

ลำดับรายชื่อตำแหน่ง
1พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาประธานอนุกรรมการ
2ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรองประธานอนุกรรมการ
3รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา
อนุกรรมการ
4รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์
อนุกรรมการ
5ผู้แทนกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
6ผู้แทนสำนักงบประมาณอนุกรรมการ
7ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อนุกรรมการ
8ผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยอนุกรรมการ
9พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุลอนุกรรมการ
10พลเอก คณิต สาพิทักษ์อนุกรรมการ
11นายสมชาย พูลสวัสดิ์อนุกรรมการ
12นายแพทย์ อรรถ นานาอนุกรรมการ
13ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุกรรมการและเลขานุการ
14ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กลั่นกรองโครงการตามคำขอที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา แต่งตั้งคณะทำงาน โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
3. เชิญผู้ขอรับการสนับสนุนหรือผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลแก่อนุกรรมการ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา

ลำดับรายชื่อตำแหน่ง
1พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุลประธานอนุกรรมการ
2ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรองประธานอนุกรรมการ
3รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา
อนุกรรมการ
4ผู้แทนกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
5ผู้แทนสำนักงบประมาณอนุกรรมการ
6ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อนุกรรมการ
7ผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยอนุกรรมการ
8พลเอก ชาญชัย ยศสุนทรอนุกรรมการ
9พลโท อิสระ วัชรประทีปอนุกรรมการ
10นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศอนุกรรมการ
11พันเอกหญิง ปรียาภัสสร์ จรัลพงศ์อนุกรรมการ
12ร้อยตำรวจเอก นิรุธ รักษาเสรีอนุกรรมการ
13ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุกรรมการและเลขานุการ
14ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กลั่นกรองงานด้านสวัสดิการกีฬา เงินรางวัล และทุนการศึกษา ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกำหนด และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ให้คณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาแต่งตั้งคณะทำงาน โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล

ลำดับรายชื่อตำแหน่ง
1พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ประธานอนุกรรมการ
2นายมนตรี ไชยพันธุ์รองประธานอนุกรรมการ
3ผู้แทนกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
4ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
5ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
6พลเอก นภดล. เจริญพรอนุกรรมการ
7พลตรีหญิง อนุดา. ขุมนาคอนุกรรมการ
8พลตรี ปฏิพล สมรรคจันทร์อนุกรรมการ
9นายคุณากร เพชรคง (ลาออก) อยู่ระหว่างแต่งตั้งอนุกรรมการ
10นายวิชัย เกษกุลอนุกรรมการ
11ผู้อำนวยการกองตรวจสอบ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการและเลขานุการ
12หัวหน้างานตรวจสอบบัญชี
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13นางสาวเงางาม สินสดวก
การกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทราบ
2. เสนอความเห็นหรือแนวทางในการดำเนินการตามโครงการหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
3. ให้คณะอนุกรรมการติดตามแต่งตั้งคณะทำงาน โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบหมาย


กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

( National Sports Development Fund )
ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทย ในการแข่งขัน "โอลิมปิก โตเกียว เกมส์ 2020"

[adrotate group=”1″]

เกี่ยวกับกองทุน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า