หน้าแรก เกี่ยวกับกองทุน คณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ

คณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ

คณะทำงานพิจารณาจัดเตรียมข้อมูลการให้ทุนการศึกษาและติดตามการประเมินผลการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา

ลำดับรายชื่อตำแหน่ง
1พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์เป็นประธานคณะทำงาน
2นาวาเอกสุธี มาเกิดเป็นคณะทำงาน
3นายอาณัติ ยอดบางเตยพลเป็นคณะทำงาน
4ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬาเป็นคณะทำงานและเลขานุการ
5หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬาเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
6นางสาวปัทมา ชอบใหญ่เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

( National Sports Development Fund )
ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทย ในการแข่งขัน "โอลิมปิก โตเกียว เกมส์ 2020"

เกี่ยวกับกองทุน