ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิกีฬา ครั้งที่ 2/2563 อนุมัติเงินรางวัลจำนวน 21 รายการ รวมกว่า 30 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิกีฬาอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่นักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลในระดับนานาชาติ จำนวน 21 รายการ รวมกว่า 30 ล้านบาท

พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ และพันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมประชุม

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา อนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่นักกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ จำนวน 21 รายการ จาก 15 สมาคมกีฬา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,993,375 บาท ประกอบด้วย

1. สมาคมกีฬาคนตาบอดฯ รายการ Dubai 2019 World Para Athletics Championships ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤศจิกายน 2562 ผลการแข่งขัน คนพิการ 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 100,000 บาท

2. สมาคมกีฬาคนตาบอดฯ รายการ Thailand World Para Bowling (WPB) Championships 2019 ระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2562 ผลการแข่งขัน คนพิการ 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 300,000 บาท

3. สมาคมกีฬาคนพิการฯ รายการ 2019 Asian Rowing Championships ระหว่างวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2562 ผลการแข่งขัน คนพิการ 1 เหรียญเงิน เป็นเงิน 150,000 บาท

4. สมาคมกีฬาคนพิการฯ รายการ BWF Para Badminton World Championships 2019 ระหว่างวันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2562 ผลการแข่งขัน คนพิการ 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 975,000 บาท

5. สมาคมกีฬาคนพิการฯ รายการ Asian Track Championships Korea 2019 ระหว่างวันที่ 14 – 21 ตุลาคม 2562 ผลการแข่งขัน คนพิการ 2 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 60,000 บาท

6. สมาคมกีฬาคนพิการฯ รายการ 2nd Asia Disabled Bowls Championship Kuala Lumpur 2019 ระหว่างวันที่ 14 – 22 กันยายน 2562 ผลการแข่งขัน คนพิการ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 63,750 บาท

7. สมาคมกีฬาคนพิการฯ รายการ 5th Asian Para Open Taekwondo Championships ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 ผลการแข่งขัน คนพิการ 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 30,000 บาท

8. สมาคมกีฬาจักรยานฯ รายการ 2020 Asian Track Championships ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2562 ผลการแข่งขัน รุ่นเยาวชน 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 225,000 บาท

9. สมาคมกีฬาดำน้ำฯ รายการ 17th Asian Finswimming Championships and 2019 Asian Junior Finswimming Competition ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2562 ผลการแข่งขัน รุ่นเยาวชน 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 20,625 บาท

10. สมาคมกีฬาเทควันโดฯ รายการ Sahl Hasheesh 2019 World Taekwondo Beach Championships ระหว่างวันที่ 11 -13 ตุลาคม 2562 ผลการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 12 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง รุ่นเยาวชน 7 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน เป็นเงิน 6,375,000 บาท

11. สมาคมกีฬาบริดจ์ฯ รายการ 52nd Asia Pacific Bridge Federation Championships ระหว่างวันที่ 10 – 20 มิถุนายน 2562 ผลการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 720,000 บาท

12. สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ รายการ Badminton Asia Team Championships 2020 ระหว่างวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 2,800,000 บาท

13. สมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯ รายการ UIPM 2019 Biathle – Triathle Run World Championships ระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2562 ผลการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 1 เหรียญทอง รุ่นเยาวชน 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 1,481,250 บาท

14. สมาคมกีฬาปันจักสีลัตฯ รายการ 5th Asian Pencak Silat Championships 2019 ระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2563 ผลการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 3,150,000 บาท

15. สมาคมกีฬาเปตองฯ รายการ The 17th Junior and Women Petanque World Championships ระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2562 ผลการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 1 เหรียญทอง รุ่นเยาวชน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 3,300,000 บาท

16. สมาคมกีฬาเปตองฯ รายการ The 3rd ABSC Petanque Championships 2019 ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562 ผลการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รุ่นเยาวชน 2 เหรียญเงิน เป็นเงิน 881,250 บาท

17. สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ รายการ 2019 IPSC Australasia Handgun Championship ระหว่างวันที่ 8 – 18 พฤศจิกายน 2562 ผลการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 11 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รุ่นเยาวชน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เป็นเงิน 5,718,750 บาท

18. สมาคมกีฬายิงเป้าบินฯ รายการ ISSF World Cup Shotgun Nicosia 2020 ระหว่างวันที่ 4 – 13 มีนาคม 2563 ผลการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 1 เหรียญเงิน เป็นเงิน 750,000 บาท

19. สมาคมกีฬาเรือพายฯ รายการ 2019 Asian Rowing Junior Championships (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562 ผลการแข่งขัน รุ่นเยาวชน 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 2,530,000 บาท

20. สมาคมกีฬาโววีนัมฯ รายการ The 6th WVVF World Vovinam Championship ระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2562 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 768,750 บาท

21. คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯ รายการ ฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 ผลการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 594,000 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับหลักการการปรับปรุงแก้ไขบัญชีโรคแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือสวัสดิการ พ.ศ.2562 โดยเพิ่มเติมโรคที่ให้การช่วยเหลือ 11 โรค ได้แก่

1.ภาวะกระดูกอ่อน/กล้ามเนื้อ /เอ็น ฉีกขาด

2.ภาวะกระดูกหัก / ข้อเคลื่อน / ฟันหัก

3.อาการบาดเจ็บคอ/ ไหล่ /หลัง/ ข้อสะโพก/ เข่า / ข้อเท้า

4.โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

5.อาการของโรคที่เกิดจากรูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม

6.โรคของระบบทางเดินหายใจ

7.โรคของระบบไหลเวียนโลหิต

8.โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค

9.โรคของระบบประสาท

10.โรคของระบบย่อยอาหาร

11.โรคระบาดติดเชื้อร้ายแรง ที่กระงทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย

ทั้งนี้ให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังรับหลักการในการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดแนวทางเงื่อนไขการพิจารณาให้ทุนการศึกษา แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา พ.ศ.2562 โดยปรับปรุงให้ กกท.จังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พิจารณารายชื่อผู้ขอทุนการศึกษาร่วมกัน และให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามหนังสือถึงผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเสนองบขอทุนการศึกษา

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
30 เมษายน 2563